Tech-construct

engineering development design

Konštrukčna kancelária zameraná na CAD-Vývoj produktov. Sprevádzame Vaše myšlienky od prvotných návrhov až po sériový výrobok.  Na splnenie Vašich požiadaviek používame 3D CAD Software CATIA CREO a SOLIDWORKS.

Konštrukčna kancelária zameraná na CAD-Vývoj produktov. Sprevádzame Vaše myšlienky od prvotných návrhov až po sériový výrobok.  Na splnenie Vašich požiadaviek používame 3D CAD Software CATIA CREO a SOLIDWORKS.

Myšlienka

Naša práca

Výrobok

Myšlienka

Naša práca

Výrobok

Profil
spoločnosti

Firma TECH-CONSTRUCT s.r.o. bola založená v roku 2004. Sme inžinierska kancelária poskytujúca služby v oblasti strojárenstva, konštrukcie a produktového vývoja.

Konštrukčná kancelária zameraná na vývoj a konštrukciu pre :

Hlavnými aktivitami spoločnosti sú služby v oblasti 3D CAD Strojárenstva, 3D CAD Dizajnu & CAD Výkresov. Poskytujeme priamu podporu Vašim projektom a navrhujeme profesionálne riešenia zadaných konštrukčných a vývojových úloh.

naši ľudia

váš zisk

Vývoj

V oblasti CAD vývoja dokážeme zastrešiť celú problematiku vývojových projektov od počiatočných návrhov cez tvorbu 3D CAD modelov až po výkresovú 2D CAD technickú dokumentáciu. Našim klientom ponúkame profesionálny prístup a dlhoročné skúsenosti.
CAD Strojárenstvo a CAD Dizajn mechanických komponentov a zostáv strojárenských výrobkov podľa zákazníckej špecifikácie. Tvorba 3D modelov, výkresovej dokumentácie, kusovníkov a ostatnej technickej dokumentácie podľa požiadaviek zákazníka.
Kompletný Vývoj a Konštrukcia nových produktov – „Od myšlienky až po sériový výrobok“ s ohľadom na splnenie zákazníckej špecifikácie a technických príp. legislatívnych noriem v danom odvetví.
Pomocou pevnostných výpočtov s využitím metódy konečných prvkov FEM a Kinematických analýz hľadáme optimálne konštrukčné riešenia plne vyhovujúce technickej špecifikácii zákazníka.
  • CAD konštrukcia
  • Produktový vývoj
  • FEM

Projekty

Referencie

Kvalitu našich služieb preverili významné spoločnosti najmä z automobilového a leteckého priemyslu.

TECH-CONSTRUCT
TECH-CONSTRUCT
TECH-CONSTRUCT
TECH-CONSTRUCT
TECH-CONSTRUCT
TECH-CONSTRUCT
TECH-CONSTRUCT
TECH-CONSTRUCT
TECH-CONSTRUCT
TECH-CONSTRUCT
TECH-CONSTRUCT
TECH-CONSTRUCT
TECH-CONSTRUCT
TECH-CONSTRUCT
TECH-CONSTRUCT
TECH-CONSTRUCT
TECH-CONSTRUCT
TECH-CONSTRUCT
TECH-CONSTRUCT
TECH-CONSTRUCT
TECH-CONSTRUCT
TECH-CONSTRUCT
TECH-CONSTRUCT
TECH-CONSTRUCT
TECH-CONSTRUCT
TECH-CONSTRUCT
TECH-CONSTRUCT
TECH-CONSTRUCT
TECH-CONSTRUCT
TECH-CONSTRUCT
TECH-CONSTRUCT
TECH-CONSTRUCT
TECH-CONSTRUCT
TECH-CONSTRUCT
TECH-CONSTRUCT
TECH-CONSTRUCT
TECH-CONSTRUCT
TECH-CONSTRUCT
TECH-CONSTRUCT
TECH-CONSTRUCT
TECH-CONSTRUCT
TECH-CONSTRUCT